Cjenik usluga

Psihološka procjena djeteta (cjelovita obrada): 1.125,00 kn

Psihološka procjena djeteta (kognitivno funkcioniranje): 750,00 kn

Psihološka procjena djeteta (specifična obrada): 375,00 kn

Psihološka procjena odrasle osobe (cjelovita obrada): 1.000,00 kn

Psihološka procjena odrasle osobe (specifična obrada): 625,00 kn

 

Individualno savjetovanje/psihoterapija – trajanje 60min: 250,00 kn

Partnersko savjetovanje  – trajanje 90min: 375,00 kn

Obiteljsko savjetovanje – trajanje 120min: 500,00 kn

Grupe podrške/psihoterapijske grupe – trajanje 120min: 150,00 kn