Cjenik usluga

Psihološka procjena djeteta (cjelovita obrada): 1.125,00 kn / 149,31 euro

Psihološka procjena djeteta (kognitivno funkcioniranje): 750,00 kn / 99,54 euro

Psihološka procjena djeteta (specifična obrada): 375,00 kn / 49,77 euro

Psihološka procjena odrasle osobe (cjelovita obrada): 1.000,00 kn / 132,72 euro

Psihološka procjena odrasle osobe (specifična obrada): 625,00 kn / 82,95 euro

 

Individualno savjetovanje/psihoterapija – trajanje 60min: 300,00 kn / 39,82 euro

Partnersko savjetovanje  – trajanje 90min: 450,00 kn / 59,73 euro

Obiteljsko savjetovanje – trajanje 120min: 600,00 kn / 79,63 euro

Grupe podrške/psihoterapijske grupe 1h: 75,00 kn / 9,95 euro

Program podrške u učenju – trajanje 1 termin 120 min i 4 termina 60 min: 900,00 kn /119,45 euro