magarci

Sukob je sastavni i važan dio ljudskih odnosa i ne treba ga pod svaku cijenu izbjegavati. Kroz sukobe djeca uče zastupati sebe, poštivati tuđe granice, ali i tražiti da se poštuju njihove. U situaciji kada djeca nemaju pravo na sukob, zatvara se i prostor u kojem oni uče štititi svoj integritet, slobodno izražavati svoja mišljenja osjećaje i potrebe pa čak i kad znaju da neće odmah naići na odobravanje. Kvalitetno razrješavanje sukoba, uči nas prihvaćanju sebe i drugih usprkos različitosti, postajemo otvoreniji za tuđa mišljenja i promjenu vlastitih mišljenja i stavova čime otvaramo put za kontinuirani rast i razvoj.

Kad biramo način upravljanja sukobom potrebno je znati razlikovati situacije u kojima se radi o učenju o granicama od onih u kojima se sukobljavamo oko mišljenja, stavova, potreba, osjećaja ili vrijednosti. Svakako, nije uputno djeci prepustiti da uvijek rade štogod ona žele. Postavljanje granica i učenje o granicama važan je dio odgoja djece i roditeljske odgovornosti. No, dijete često osjeća bijes i ljutnju koja proistječe iz osjećaja bespomoćnosti u situacijama kad se ne slaže s odlukom starijih, a ne može utjecati na to da se ona promijeni. U takvim situacijama odrasli trebaju djeci dati pravo na te osjećaje, pomoći im da ih izraze na prihvatljiv način i pokazati im da razumiju kako je biti na njihovom mjestu. To je dobra prilika za učenje o granicama u sukobu. Djeci trebamo jasno pokazati koja su ponašanja potpuno neprihvatljiva i pomoći im izraziti bijes i ljutnju na neki prihvatljiviji način, primjerice vikanjem u jastuk, bacanjem mekanih predmeta u pod, glumljenjem zmaja koji riga vatru, itd. Najvažnija poruka koju dijete u takvim prilikama treba razumjeti iz našeg ponašanja je – imaš pravo na svoju ljutnju i bijes, znam da ti sad nije lako i ovo su načini na koje ih možeš iskazati.

Prilikom sukobljavanja oko mišljenja, stavova ili vrijednosti važno je djeci pružiti priliku da se slobodno izraze, saslušati ih s poštovanjem i odustati od pozicije „ja sam uvijek u pravu“. Roditelji koji svakoj pa i najsitnijoj raspravi, pristupaju kao bitki u kojoj ne smiju pokazati ni trunku slabosti, propuštaju priliku stvoriti situacije u kojima će dijete steći iskustvo uspješnog zastupanja svog osobnog integriteta. Trenuci u kojima dijete osjeti da snagom argumenata može utjecati na vaše odluke, mišljenje i stavove neobično su dragocjeni za izgradnju samopouzdanja. Time djetetu šaljete važne poruke – Vjerujem ti i poštujem tvoje mišljenje.  Važan si mi i važno mi je čuti što misliš. Naš odnos važniji mi je od pobjede u raspravi. Stoga, kad dijete predstavi razuman argument, važno ga je razmotriti i uvažiti. Osim toga, tako primjerom pokazujete kako sukob može biti konstruktivan. Bude li dijete od malena stjecalo takva iskustva i samo će biti spremnije slušati tuđe razumne argumente i uvažavati ih.

Pubertet je roditeljima iznimno izazovno razdoblje jer gube osjećaj nadzora nad djecom. U pubertetu počinje velika promjena roditeljske uloge, od zaštitnika bespomoćnog djeteta, do pomoćnika na putu ka odraslosti i osamostaljenju. U ovom je razdoblju najvažnije pametno birati bitke i ne svađati se oko svake sitnice. Osim toga, djeca se u toj dobi aktivno bore za svoju autonomiju i to treba poštivati. Ako želimo stvoriti priliku za svrhovit sukob važno je osigurati ozračje konstruktivne rasprave, a ne bojnog polja.  Svatko treba dobiti priliku iznijeti svoje argumente i biti siguran da su ostali spremni saslušati i razumjeti. Osim toga, potrebno je na samom početku razjasniti što će se dogoditi ako se ne uspijemo složiti oko mišljenja. Nije isto raspravljamo li oko toga treba li dijete ići van s prijateljima iako ima temperaturu 38 ili o tome hoće li obući neku čudnu odjevnu kombinaciju koju možemo prihvatiti iako nam se ne sviđa ili je smatramo smiješnom. Kad već unaprijed znamo da ne možemo popustiti, važno je djetetu reći kako smo spremni saslušati njegove argumente, no da u tom pojedinom slučaju moramo odlučivati kao roditelji koji su odgovorni za njegovo zdravlje i sigurnost. Pojašnjavanje roditeljske uloge i odgovornosti, često pomogne starijoj djeci razumjeti naše „nerazumne“ odluke.

Neki roditelji sukobu uvijek pristupaju s pozicije borbe za moć i vjeruju da će djeca manje poštovati njihov autoritet ako ponekad budu spremni promijeniti mišljenje.  No, ako roditelj baš uvijek mora očuvati apsolutni autoritet, sukob nikad ne može biti konstruktivan i zdrav. U takvim svađama, roditelji ne slušaju argumente, smatraju da rasprave ne treba ni biti, ne daju djeci pravo na njihove osjećaje i uvijek, ali baš uvijek, dijete proglašavaju krivcem. Takvi sukobi dijete će ostaviti samo s osjećajem bespomoćnosti i grižnje savjesti, a učestalo ponavljanje takvih situacija može vrlo štetno utjecati na razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja.

Ponekad roditelje tijekom sukoba preplave emocije pa reagiraju neprimjereno. Tijekom sukoba, moguće je spriječiti eskalaciju osjećaja ako koristimo mogućnost proglašenja primirja. Često roditelji ne koriste tu mogućnost i ustrajno nastavljaju sukob do iscrpljivanja. Kada osjetite da se bliži trenutak kada vaše dijete ili vi više nećete moći suzbiti svoje emocije i neprimjerenu reakciju, dobro je proglasiti primirje i nastaviti raspravu kasnije kad se svi malo smirite. Ako ne uspijete zaustaviti svoju neprimjerenu reakciju, kad se situacija smiri, važno je djetetu pojasniti da ste reagirali neprimjereno i ispričati mu se. A ponekad je dobro s djetetom dogovoriti na koji ćete način snositi posljedice za svoje ponašanje. Naime, ako se u sličnim situacijama od djeteta očekuje da snosi posljedice, onda i mi moramo pokazati da smo spremni na to kad se ponašamo neprihvatljivo. Svojim ćemo primjerom najviše utjecati na način kako djeca pristupaju sukobu. Ako svoje stavove i argumente iznosimo jasno, a svoje osjećaje pokazujemo na neugrožavajući način djecu ćemo naučiti da sukob može biti zdravi dio života. No, ako, tijekom sukoba, učestalo teško kontrolirate svoje emocionalne reakcije i ponašanje svakako potražite stručnu pomoć i poradite na sebi.

Ponekad su odrasli iscrpljeni zbog posla ili proživljavaju neke teške situacije koje utječu na njihovu sposobnost nošenja s roditeljskim obvezama. U takvim situacijama oni i kad žele, jednostavno nemaju snage za rasprave s djecom pa se dogodi da neprimjereno reagiraju ili u potpunosti odustanu od sukoba i dopuste djeci da rade štogod žele samo da bi imali malo mira za sebe. Ako je ikako moguće, u takvim je trenucima najbolje pozvati upomoć ljude od povjerenja da nakratko preuzmu brigu oko djece. A ako nemate nikoga s kim biste mogli podijeliti brigu oko djece, s nešto starijom djecom moguće je pregovarati oko vaše potrebe za malo mira i tišine. Ponekad se prvo trebamo pobrinuti za sebe kako bismo mogli biti prisutniji u odnosu s djecom.

Sukobi su dio potke društvenih odnosa koji nužno utječu na odnose u obiteljima. Važno je znati da različite kulture i društva različito prihvaćaju sukobe u obitelji. Naime, u tradicionalnim, autoritarnim i totalitarnim društvima koja svaku promjenu doživljavaju kao ugrozu integriteta, u odgoju djece visoko se vrednuje poslušnost i spremnost na bespogovorno slijeđenje uputa starijih ili osoba koje predstavljaju autoritet u zajednici. U demokratskim društvima donositelji odluka moraju biti spremni čuti potrebe građana, uzimati u obzir razumne argumente, poštivati različitosti i biti otvoreni za promjene. U takvim društvima sukobu u obitelji pristupa se otvorenije, umjesto apsolutnog autoriteta i discipline potiče se konstruktivno razrješenje sukoba.  To utječe i na obiteljske vrijednosti i odgoj djece. Pa će tako u autoritarnim obiteljima biti više reda, rutina, urednosti i discipline, a u demokratičnijima će se naći više prostora za različitost mišljenja, pregovore, dogovore, kritičko mišljenje, promjenu i prilagodbu potrebama pojedinih članova. Stoga će djeca iz obitelji u kojima je kvalitetno razrješenje sukoba dio obiteljske kulture, između ostaloga, dobiti priliku za stjecanje vještina koje će im pomoći poticati razvoj demokratskih odnosa u obitelji, na poslu i društvu u cjelini.

Biserka Tomljenović

Savjetovalište Žiraha

http://savjetovalisteziraha.com/