Sve trebamo i moramo moći sami! Ili?

Ljudi mi se često javljaju za psihološko savjetovanje s vidnim osjećajem neugode i rečenicom nismo to mogli riješiti sami, sve smo već probali . Ili recimo postavljaju pitanja kako naučiti dijete od dvije, tri godine da bude samostalno. Malo me straši ta usmjerenost prema samostalnosti i ideja da je samo po sebi razumljivo da sami rješavamo sve probleme koje imamo, a tek kad "voda dođe do grla" pitamo i tražimo pomoć bližnjih, okoline, stručnjaka. Kao da