Cjenik usluga

Psihološka procjena djeteta (cjelovita obrada): 160,00 euro / 1.205,52 kn

Psihološka procjena djeteta (kognitivno funkcioniranje): 100,00 euro / 753,45 kn

Psihološka procjena djeteta (socio-emocionalno funkcioniranje): 60,00 euro / 452,07 kn

Psihološka procjena odrasle osobe (cjelovita obrada): 140,00 euro / 1.054, 83 kn

Psihološka procjena odrasle osobe (inventar ličnosti MMPI -2-RF): 85,00 euro / 640,43 kn

Psihološka procjena odrasle osobe (kognitivno funkcioniranje): 50,00 euro / 376.73 kn

 

Individualno savjetovanje/psihoterapija – trajanje 60min: 45,00 euro / 339,05 kn

Partnersko savjetovanje  – trajanje 90min: 68,00 euro / 512,35 kn

Obiteljsko savjetovanje – trajanje 120min: 90,00 euro / 678.11 kn

Grupe podrške/psihoterapijske grupe 1h: 14,00 euro / 105,48 kn