Cjenik usluga

Psihološka procjena djeteta (cjelovita obrada): 160,00 euro

Psihološka procjena djeteta (kognitivno funkcioniranje): 100,00 euro

Psihološka procjena djeteta (socio-emocionalno funkcioniranje): 60,00 euro

Psihološka procjena odrasle osobe (cjelovita obrada): 140,00 euro

Psihološka procjena odrasle osobe (inventar ličnosti MMPI -2-RF): 85,00 euro

Psihološka procjena odrasle osobe (kognitivno funkcioniranje): 50,00 euro

 

Individualno savjetovanje/psihoterapija – trajanje 55 min: 45,00 euro

Partnersko savjetovanje  – trajanje 85 min: 70,00 euro

Obiteljsko savjetovanje – trajanje 110 min: 90,00 euro