Unutranji kritičar je naziv za sve one misli, unutarnje monologe i procjenjivanje sebe koje se odvija u našim glavama. Uloga unutarnjeg kritičara je da nam između ostaloga služi kao kompas i da s dozom kritičnosti promatramo sebe. No, često se uhvatimo u njegovu mrežu i opterećuje nas samookrivljavanje, nezadovoljstvo samima sobom, osjećaj da nismo dovoljno dobri za sebe i druge.

 

inner-conflict

 

Kao odgovor sve češćem nezadovoljstvu sobom, odnosima, poslom, akademskom izobrazbom i slično, pokrenuli smo grupu pod nazivom Unutarnji kritičar na kojoj ćemo se između ostaloga baviti pitanjem kako razvijati pozitivniju sliku o sebi i pogled na svijet te se osjećati bolje u vlastitoj koži.

Grupa je namijenjena svima koji osjećaju da bi im dobro došla podrška u nošenju sa svakodnevnim izazovima te imaju želju bolje upoznati sebe, svoje načine razmišljanja i doživljavanja drugih ljudi i okoline. Često ne želimo drugima pokazati kako je biti u našoj koži te je rad na ovakvoj grupi povjerljiv s idejom da stvorimo zajedničko sigurno mjesto na kojemu se nećemo trebati skrivati iza brojnih uloga koje u životu imamo.

Kako je jedna od naših misli vodilja da prvo treba nešto iskusiti i probati kako bismo znali je li za nas ili nije, za početak bismo krenuli s jednim kraćim ciklusom od 4 radionice. Cilj ovog prvog ciklusa od 4 radionice u trajanju od 2 h je detektirati kako „izgleda“ naš unutarnji kritičar, koje poruke nam šalje, što želi od nas, koja je njegova uloga u našim životima. Bavit ćemo se osluškivanjem i promatranjem unutarnjeg kritičara i idejom da je prvi korak prihvatiti postojeće stanje kako bismo ga u nekom sljedećem koraku mogli mijenjati.  Grupa je zamišljena u obliku radionica što uključuje iskustvene vježbe i onda tko i koliko želi može dijeliti u grupi uvide do kojih je došao, kako se osjećao i dublje pogledati u sebe. Budući da se radi o početnom ciklusu, jedan od ciljeva bi bio i međusobno upoznavanje polaznika, voditeljice i pronalazak najboljeg načina rada za sve članove grupe. Ideja je da se sadržaj sljedećih ciklusa kreira zajednički sukladno interesu polaznika.

 

Unutar prvog ciklusa, radionice će se održavati svaki tjedan u periodu od mjesec dana i onda slijedi pauza. Cijena ciklusa je 400kn po osobi te se iznos za cijeli ciklus plaća po dolasku na prvu radionicu.

 

Adresa: Ribnjak 18/2.kat, Zagreb
Voditeljica: Sunčana Rokvić, magistra psihologije, na 4. godini edukacije za geštalt psihoterapeuta
Kontakt: 091 893 8939 /suncana@ziraha-services.com