Naše usluge

Pružamo usluge psihološke procjene, psihoterapije i individualnog savjetovanja, partnerskog savjetovanja, obiteljskog savjetovanja, grupnog rada, rada s organizacijama i edukacije. Kliknite na sličice i upoznajte se pobliže s uslugama koje nudimo. Moguće je dogovoriti rad na engleskom jeziku. Osim uživo, radimo i on line za osobe s područja čitave Hrvatske i Europe.

  • All