Grupna podrška


 

 Jedno od važnih obilježja čovjeka kao socijalnog bića jest pripadanje različitim grupama tijekom cijelog života. Nije moguće biti članom ljudske zajednice bez pripadanja različitim grupama ili bliskosti s njima. Kroz grupe ostvarujemo svoje socijalne potrebe i odnose sa značajnim osobama. Glavna svrha grupne podrške je dobivanje stručne pomoći u rješavanju određenih osobnih i socijalnih problema, radi uspješnijeg suočavanja sa životnim poteškoćama te razvijanja znanja i vještina važnih za bolje razumijevanje samih sebe, drugih ljudi i zajednice. Takav način rada omogućuje osvještavanje da i drugi imaju teškoće. Posebna vrijednost pomažućeg procesa u grupnom okruženju je podrška koju sama grupa pruža svakom članu. Takvu, specifičnu vrstu podrške nije moguće naći ni u jednom drugom pristupu. Voditelj nastoji da pojedini članovi grupe postignu svoje pojedinačne ciljeve, da grupa kao cjelina postigne odgovarajuću razinu funkcioniranja i ostvari svrhu svog postojanja te da razvije dobre i podržavajuće odnose sa svojom okolinom. Ovaj oblik rada posebno je koristan za djecu, adolescente i odrasle koji dijele neke zajedničke specifične ciljeve.

(prema Grupni pristup psihosocijalnom radu, M. Ajduković, 1997, DPP)

 


 

gösteri grubu&yardımlaşma