Psihoterapija i individualna podrška


Kad se nosimo s iznimno teškim životnim situacijama, kad se ne osjećamo psihički dobro, kad nas nešto tišti, kad imamo probleme koje duže vrijeme ne možemo riješiti sami ili uz podršku svojih bližnjih dobro je potražiti pomoć stručnjaka. Podrška stručnjaka korisna je i kad osjetimo potrebu propitkivati sebe,  svoje želje i svoje ciljeve. Ljudima je prirođena želja za rastom i razvojem, svi stremimo nekim ciljevima i to nas pokreće i motivira da budemo kreativni, inovativni i aktivni. U pojedinim životnim razdobljima svi na neki način proživljavamo krize identiteta. To je sasvim normalno i može nam se dogoditi više puta u životu. U takvim situacijama psihoterapija i savjetovanje nam mogu omogućiti da se „rastavimo“ i opet iznova „sastavimo“ u sigurnom i podržavajućem okruženju. To je mjesto na kojem smijemo biti onakvi kakvi zaista jesmo bez straha da će nas netko osuđivati ili odbaciti i sigurni u potpunu zaštitu privatnosti.


individualna podrška