Psihološka procjena djece i odraslih


 

Psihološka procjena djece provodi se kako bismo dobili točniji uvid i bolje razumijevanje dječjeg ponašanja i doživljavanja svijeta. Procjenjuje se, ovisno o dobi djeteta, psihomotorni razvoj, inteligencija, socioemocionalni razvoj, grafomotorika, verbalno razumijevanje, pažnja i hiperaktivnost. Procjenjuje se sadašnji stupanj razvoja djeteta te se radi usporedba s funkcioniranjem druge djece slične dobi. Kao ishod postupka procjene formuliraju se preporuke za roditelje, odgojitelje, nastavnike na temelju postignutih rezultata. Neki od indikatora potrebe za psihološkom procjenom su problemi u ponašanju djece, poteškoće u školi, procjena spremnosti za školu, profesionalna orijentacija, emocionalne teškoće, problem u odnosima s vršnjacima i slično.

 

Psihološka procjena djeteta odvija se u dva ili tri susreta ovisno o dobi djeteta i sadrži:

  • razgovor s roditeljima
  • razgovor s djetetom i testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima
  • pisano mišljenje psihologa, usmenu povratnu informaciju te dogovor oko daljnjih koraka i terapije ukoliko se pokaže potrebnom

 

Psihološka procjena odraslih provodi se sa svrhom određivanja stupnja izraženosti određenih osobina, sposobnosti i vještina te socijalnog i emocinalnog funkcioniranja osobe. Neke od situacija u kojima je nužna psihološka procjena su profesionalna orijantacija, profesionalna selekcija, procjena potencijala pojedinca te teškoće u svakodnevnom funkcioniranju u obliku doživljavanja, mišljenja i ponašanja (klinička psihodijagnostika).

 

Psihološka procjena odraslih odvija se u dva susreta i sadrži:

  • razgovor s osobom i testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima
  • pisano mišljenje psihologa, usmenu povratnu informaciju te dogovor oko daljnjih koraka i terapije ukoliko se pokaže potrebnom