Rad na odnosima


 

Kroz odnose s drugim ljudima, posebice s bliskim osobama oblikujemo doživljaj svijeta i sebe u njemu. Odnosi s drugima stalni su ples između čuvanja vlastitog integriteta i čuvanja odnosa. Odnosi u kojima se osjećamo zadovoljnima uravnoteženi su i zadovoljavaju naše potrebe za individualnošću, pripadanjem i poštovanjem. Jedan od ključnih elemenata dobrog odnosa je i učinkovita komunikacija. Kad je odnos obilježen stalnim sukobima, nepoštovanjem integriteta osoba u odnosu, nerazumijevanjem, nepreuzimanjem odgovornosti za sebe ili pretjeranim preuzimanjem odgovornosti za drugoga, javlja se nezadovoljstvo koje može dovesti do pojave poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju, a u nekim slučajevima i do nekontrolirane agresije, depresivnosti, anksioznosti i drugih psihičkih poremećaja. Rad na odnosu uz podršku stručnjaka otvara siguran prostor za iskrenu komunikaciju, osvještavanje izvora neravnoteže i nezadovoljstva te ostvarivanje zajednički postavljenih ciljeva. Takav rad ne može biti učinkovit bez predanog sudjelovanja svih sudionika odnosa. Uloga stručnjaka je da bez opredjeljivanja za nečiju stranu pruža podršku svim osobama u odnosu.

 


 

rad na odnosu