Pred roditeljima, učenicima i studentima su novi izazovi online školovanja. Kao u svakoj novoj situaciji, tako i u ovoj, potrebna je priprema i prilagodba. Ideja ovog programa je podržati djecu, mlade i njihove roditelje u procesu učenja i izršavanja školskih obaveza u novonastaloj situaciji školovanja od kuće. Neke od tema su postavljanje granica, “što je čija odgovornost”, ali i one “standardne” poput motivacije, koncentracije, vještina učenja i pamćenja, organizacije vremena i gradiva.

Često djeca i mladi ne vole učiti jer im je potrebno puno vremena da nauče zahtjevno gradivo, nisu motivirani i na kraju cijelog procesa, rezultati nisu sukladni uloženom trudu. Imaju problema ostati koncentrirani, uče napamet i brzo zaboravljaju, ne znaju kako organizirati gradivo da bude jasno i pregledno te izdvojiti bitno od manje važnoga.

Program se sastoji od dijagnostike u trajanju  od dva sata te se daljnji termini prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

Najčešće teme do sada prepoznate u praksi:

  1. Kako postaviti granice – Što je čija odgovornost?
  2. Kako se motivirati na učenje, važnost motivacije
  3. Koncentracija i pažnja, kako pamtimo (mnemotehnike, mentalne mape i ostali „trikovi“)
  4. Organiziranje gradiva, plan učenja
  5. Anksioznost kod ispitivanja

 

Znanja i vještine koje će steći pomoći će Vašoj djeci da:

   – Otkiju koje konkretne teškoće imaju vezano za učenje i uspješnost u školi

   – Osvijeste svoje stilove učenja te kako najbolje pamte

   – Pronađu najefikasnije metode učenja i pamćenja za sebe

   – Nauče kako se motivirati

   – Upravljaju svojom koncentracijom i pažnjom

   – Odvajaju bitno gradivo od manje bitnoga

   – Izrađuju efikasan plan učenja

   – Koriste razne tehnike pamćenja

  – Iskoriste tremu pri ispitivanju u svoju korist

 

Program se provodi individualno te prilagođeno potrebama svake obitelji/djeteta. Nakon početnog dijagnostičkog susreta, ako se pokaže potreba za daljnjim radom susreti se sastoje od teorijskog dijela i praktičnih vježbi te domaće zadaće za slijedeći put. Termini po dogovoru, jednom tjedno u trajanju od sat vremena, po potrebi može i češće. Na prvom i zadnjem satu sudjeluju i roditelji. Po potrebi mogu se dogovoriti i dodatni individualni sati pomoći pri učenju.

 

Voditeljica programa: Sunčana Rokvić, magistra psihologije s iskustvom savjetovanja u području učenja te vođenju edukacijskih programa.

 

Cijena prvog termina (dijagnostike) u trajanju dva sata je 300 kuna. Cijena daljnjih termina u trajanju jednog sata je 150 kuna. Nakon dijagnostike se izrađuje individualan plan rada za svakog polaznika o čemu onda ovisi i broj sati, čestina rada, cijena i slično. Najčešće polaznici uz prvi termin imaju još 4 termina što je onda ukupna cijena od 900 kuna.

 

Za sva pitanja i prijave zovite na 091/8938 939 ili pišite na suncana@ziraha-services.com