Nije baš uobičajena situacija da sjednete preko puta psihologa i da se između vas nalazi pas koji vas umiljato gleda i maše repom. Sama prisutnost psa u takvoj situaciji čini ju manje formalnom, opuštenijom i zaigranijom, posebice kad se radi o dječjem posjetu psihologu. Neophodno je pripremiti klijenta i tražiti njegov pisani pristanak na takav način rada, a dobrobiti za klijenta su višestruke.

Olakšava uspostavu odnosa

 

Jedna od posebnosti savjetodavnog procesa je odnos koji se stvara između savjetovatelja i klijenta. Klijenti nemaju baš takvu vrstu odnosa povjerenja, poštovanja, uvažavanja, prihvaćanja i razumijevanja s drugim osobama u svom životu te često za taj odnos kažemo da je „ljekovit“. Za uspostavu takvog odnosa potrebno je određeno vrijeme i on se razvija postupno i različitom brzinom kod različitih klijenata. Često je djeci i mladima potrebno više vremena za uspostavu takvog odnosa te im prisutnost psa pomaže da savjetodavni proces doživljavaju kao neku vrstu zabave i sigurnog mjesta za sebe, lakše se povezuju sa savjetovateljicom i naravno, razvijaju poseban odnos i sa psom.

 

 

DSC_41411

 

Zaigranija atmosfera

 

Pas je emocionalno na razini trogodišnjeg – četverogodišnjeg djeteta te mu je jedan od osnovnih životnih interesa igra. I psi i djeca uče kroz igru i kroz izazove, a tako najlakše i komuniciraju. Prisutnost psa olakšava djetetu da pokazuje sebe i priča o sebi na indirektan način kroz igru sa psom, a savjetovateljica može iz igre psa i djeteta vidjeti kako dijete funkcionira u svojoj svakodnevnoj okolini i bolje razumjeti dijete. Kod odraslih klijenata pas atmosferu čini opuštenijom i cijeli savjetodavni proces djeluje lakši, „pitkiji“ i podnošljiviji u trenutcima kad su prisutne teške teme i emocije.

 

Umirujuće djelovanje

 

Maženje psa djeluje umirujuće na autonomni živčani sustav čovjeka, odnosno mišići se opuštaju, smanjuje se broj otkucaja srca, snižava se krvni tlak, disanje se usporava i produbljuje. Brojne znanstvene studije pokazuju da prisutnost psa u životu čovjeka pogodno djeluje na zdravlje. Kontakt sa psom lako nas vraća u kontakt sa sobom kroz osluškivanje vlastitih osjetila i slijeđenje primarnog instinkta osluškivanja vlastitih potreba u trenutku koji se upravo odvija. Tako živi pas, u ovdje i sada.

 

 

 

DSC_4130a1

 

Vježbanje granica

 

Pas kao životinja koja u prirodi živi u čoporu ima potrebu za vodstvom i usmjeravanjem od strane vođe čopora. Kroz aktivnosti sa psom u savjetodavnom procesu, klijent isprobava ulogu voditelja te otkiva svoje granice i tuđe granice. Postavljanje granica drugima te ujedno i čuvanje vlastitih granica, a samim time balansiranje između slobode i odgovornosti koju ona sa sobom nosi, vještina je koju učimo i razvijamo te ona utječe na sva područja našeg života kroz odnose s drugim ljudima. Pas je sretan kad radi i pomaže čovjeku, a klijent u sigurnom okruženju i kroz komunikaciju sa psom može vježbati i usavršavati navedenu vještinu te sama prisutnost psa povećava motivaciju tokom savjetodavnog susreta.

 

Jedinstvena prilika za nadilaženje straha od pasa

 

Strah od pasa nije prepreka za ovaj oblik savjetodavnog rada jer je upravo pas biće koje može pomoći u nadilaženju tog straha, naravno postupno i uz poštivanje ritma svakog klijenta. Nakon nekog vremena pas može postati od izvora strah, čovjekov najbolji prijatelj kako često i volimo reći za ta predivna četveronožna krznena bića.